Теория на цветовете

Автор: Борис Колев
Година: 1948
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 60

Повече детайли


18,00 лв.

Наличност: НЯМА НАЛИЧНИ

Теория на цветовете

Борис Колев

художник - редовен доцент при Държавната политехника - София

*********************

Съдържание:


1. Цвят на телата.
а) дължина па цветните вълни.
б) на какво е равен един милимикрон.
2. Видове повърхности и ролята им при възприемане на цвета положен
върху тях.
а) защо матовата повърхност отразява разсеяно светлината.
3. Деление на цветовете.
а) кои са ахроматически.
б) кои са хроматически.
в) скала на хроматически и ахроматически
4. Коя е разликата между хроматическите и ахроматическите цветове
5. Какво е:
а) светлота на цвета,
б) цветен тон на цвета,
в) наситеност на цвета.
6. Цветен кръг:
а) каква последователност има в цветовете на цветния кръг.

б) цветния кръг на Освалд.
7. Колко цветове различаваме:
а) в ахрономическия ред,
б) в спектъра (да се начертае),
в) в цветния кръг.
8. Кои цветове наричаме:
а) топли (да се изброят),
б) студени.
9. Еднаква ли е в различните спектрални цветове:
а) наситеноста на цветния тон,
б) чистотата на цветния тон,
в) светлотата на цветния тон.
10. Изменение на цвета на телата при вечерно (изкуствено) осветление.
а) кои цветове избеляват при това осветление.
б) защо при изгрев и залез предметите имат оранжево-червен цвят.
11. Изменение на цвета на телата при наблюдение от далечно разстояние и
как се обяснява това изменение.
12. Как се обяснява образуването на даден цвят от други два:
а) от пруска синя и жълт кадмий какъв цвят се получава и ( да се обясни неговото възприемане.
13. От кои цветове могат да се получат:
а) виолетов цвят,
б) оранжев цвят,
в) печена сиена,
г) жълто-зелен цвят,
д) маслинено-зелен цвят.

14. Кои са основните цветове.
а) да се изброят боите на палитрата, с които си служим.
б) разлика между цвят и боя.
15. Едновременен контраст на цветовете.
а) приложение на явлението на едновременния контраст в оцветяването при архитектурата

16. При какви отношения на светлотата на цвета към светлотата на фона
се проявява най-силно:
а) световия контраст,
б) хроматическия контраст.
17. В каква зависимост е хроматическия контраст:
а) от наситеност на фона,
б) от относителната площ на фона.
18. Съвпада ли цвета на едновременния контраст с допълнителния цвят.
19. Как влияе на контраста:
а) кончтура на петното,
б) периметъра на петното,
в) разлика на фактурата на петното и фона.
20. Краищен контраст.
21. Последователни образи и последователен контраст.
а) кои са допълнителните цветове и тези на последователния контраст на: оранжевия цвят, на кобалтовия и на зеления.
22. Трансформация на цветовете.
а) хроматически.
б) ахроматически.
в) условия за усилване на трансформацията.
23. Цветна форма; цвят; фактура.
а) допълнителни и съставни цветове
24. Ирициацията и приложението й в архитектурата
25. Ролята на осветлението при изграждане на светлосянката:
а) тъмни предмети,
б) светли предмети.
26. Рефлекс.
27. Кои цветове са „настъпващи" и „отстъпващи" и приложението на това
явление в оцветяването при архитектурата.
28. „Леки", „тежки" и „въздушни" цветове и приложението им в оцветя-
ването при архитектурата.
29. „Подравняване на цветовете".
30. Разликата между повърхностни и независими цветове.
31. Кои цветове и на какъв фон се виждат най-ясно при далечно разтояние.
32. „Обединение" на цветовете — тоналност.
а) кой цветен признак (светлота, цветен тон или наситеност) влияе най-много за тоналното обединение на цветовете.
33. Какъв отенък от зеления цвят подхожда най-много към:
а) оранжево-жълтия цвят,
б) кобалтово-синия цвят.
34. Хармония на цветовете.
а) теории за хармонията на цветовете.
б) паралел между звуковата и цветова хармонии.
35. Двойки хармонични цветове (да се покажат).
36. Кои цветове от цветния кръг се явяват нехармонични.
а) триади хармонични цветове (да се покажат).
37. Закони на хармонията на цветовете.
38. Неизменни ли са законите на хармонията за всички епохи и народи ?

39. Психо-физиологично и емоционално въздействие на цветовете.
40. Цвета в изкуството.

Количка  

(празна)